محصولات

 

        کلیه مواد لازم جهت اجرای  کفپوش بتن دکوراتیو (بتن منقش):

  • پودر هاردنر (در رنگهای مختلف)
  • پودر ریلیز (در رنگهای مختلف)
  • سیلر (رزین اکریلیک)
  • الیاف پلی پروپیلن و الیاف فلزی
  • کلیه مواد لازم جهت اجرای کفپوش صنعتی بتن سخت:                                                                             
  • پودر هاردنر صنعتی بتن سخت (در رنگ های مختلف)
  • کلیه مواد لازم جهت اجرای بتن دکوراتیو (استمپ وال): 
  • پودر هاردنر نمار دیواری (در رنگ های مختلف)
  • پودر ریلیز (در رنگ های مختلف)
  • سیلر (رزین اکریلیک)