رزومه

قسمتی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت:

پارک عباس میرزا ی تبریز

– پارک جنگلی باغمیشه تبریز

– پروژه اطلس شرکت توسعه مسکن آذربایجان

– جلفا پیاده روی خیابان امام جلفا و کفسازی پارک شهرو پارک جنگلی و میدان گمرک جلفا

–  پارک نهالستان و پارک شیرسوارشهرداری منطقه 5 تبریز

– پارک پروین اعتصامی تبریز

رستوران قصر چینی شهرک باغمیشه

– محوطه سازی برج آیلار رشدیه تبریز

– شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه تبریز

– شرکت روند تبریز

–  پارک ایل گلی  سازمان پارکها و فضای سبز تبریز

–  زیر گذر حکیم نظامی شهرداری منطقه 3 تبریز

– پارک جوانه تهران

– پارک گلریز تهران

– پارک طوس تهران

– محوطه سازی بنیاد شهید تهران

– شرکت نفت فلات قاره خارک

– پارک ایثار  شهرداری منطقه 1 تبریز

–  برج اولدوز تعاونی مسکن بیمه خدمات در مانی

– شهرداری کوشک سرای

– پارک سارای شهرداری منطقه 3 ارومیه